برنامه گردهمایی بمناسبت ۲۲بهمن و همبستگی با قیام سراسری مردم ایران در تورنتو کانادا – سخنراني برادر مجاهد مهدي ابريشمچي

Share

سخنراني برادر مجاهد مهدي ابريشمچي
بمناسبت ۲۲بهمن و همبستگی با قیام سراسری مردم ایران در تورنتو کانادا
تاریخ: شنبه دهم فوریه ۲۰۱۸
ساعت ۲ بعد از ظهر
مکان: اسکاربورو سیویک سنتر

Share