مسعود رجوی: درود بر مردم و جوانان تهران در ستارخان و دست مریزاد به برخاستن در برابر رژیم اعدام و قتل‌عام

Share

  • مسعود رجوی: درود بر مردم و جوانان تهران در ستارخان و دست مریزاد به برخاستن در برابر رژیم اعدام و قتل‌عام

  • پیام به مردم و جوانان کرج به یاری خانواده‌های محکومین زیر اعدام در برابر زندان قزل‌حصار بشتابید

  • درود به مردم و جوانان شورشگر در اصفهان با خروش آتشین علیه جلادان

  • مردم تهرانپارس هم برخاستند. تهران شورشی‌ترین شهر جهان منطقه به منطقه، خیابان به خیابان و کوچه به کوچه برخواهد خاست

  • مردم و جوانان شورشگر در مشهد (وکیل آباد) برخاستند. آفرین بر شورشگران

Share