عید فطر، عید رهایی

June 14, 2018 jhaleh16 0
Share

عید به‌معنی بازگشت است، بازگشتی خوش یمن و مبارک، بازگشتی توأم با شادمانی، بازگشتی نو، با اندیشه و پالایشی نو، عید به این معناست، اما […]

Share

رمضان مبارک

May 17, 2018 jhaleh16 0
Share

  ماه مبارک رمضان، ماه تقوای رهاییبخش. ماهی که در آن قرآن فرو ‌فرستاده شد تا انسان را به‌سوی یگانگی و رهایی هدایت کند. از این نظر […]

Share

برنامه گردهمایی بمناسبت ۲۲بهمن و همبستگی با قیام سراسری مردم ایران در تورنتو کانادا – سخنراني برادر مجاهد مهدي ابريشمچي

February 8, 2018 Editor1 0
Share

سخنراني برادر مجاهد مهدي ابريشمچي بمناسبت ۲۲بهمن و همبستگی با قیام سراسری مردم ایران در تورنتو کانادا تاریخ: شنبه دهم فوریه ۲۰۱۸ ساعت ۲ بعد […]

Share