برنامه گردهمایی بمناسبت ۲۲بهمن و همبستگی با قیام سراسری مردم ایران در تورنتو کانادا – سخنراني برادر مجاهد مهدي ابريشمچي

February 8, 2018 Editor1 0
Share

سخنراني برادر مجاهد مهدي ابريشمچي بمناسبت ۲۲بهمن و همبستگی با قیام سراسری مردم ایران در تورنتو کانادا تاریخ: شنبه دهم فوریه ۲۰۱۸ ساعت ۲ بعد […]

Share