کارزاراشرف‌نشانهای ونکور در حمایت از قیام مردم ایران و اعلام رای سرنگونی + فیلم

Share

 

 

جمعی از ایرانیان آزاده در شهر ونکور روز یکشنیه 27 بهمن، با برگزاری یک تجمع بحمایت از قیام مردم ایران و اعلام رای سرنگونی شرکت کردند.

Share