گزارش تلویزیون العربیه کانادا در مورد دستگیری دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف در ایران

Share

 

 

 

 

 

 

              خبرنگارالعربیه در گزارشی از گفتگو با نمایندگان احزاب کانادایی در مورد دستگیری دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف  سوالاتی مطرح

 که نماینده انجمن جوانان ایرانی در کانادا ضمن پاسخ و درخواست اقدام فوری از جوامع حقوق بشری برای آزادی علی یونسی و امیر حسین مرادی همچنین از دانشجویان و احزاب در سایر کشورها هم دعوت  کرد که با تلاش هر جه بیشتر برای آزادی دانشجویان ایرانی  دستگیر شده همکاری کنند. و یاد آور شد که علاوه بر دستگیری دو دانشجو نخبه همچنین  با اشاره به تعداد هیجده دانشجوی دیگر هم که از دانشگاه صنعتی شریف دستگیر شده اند و خواهان آزای همه آنان شد

سپس خانم فلاح مسئول ائتلاف بین الملل زنان بر علیه بنیاد گرایی در کانادا با شاره به دستگیری دو دانشجوی نخبه “علی یونسی و امیر حسین مرادی و همجینی دستگیری 18 تن از دانشجویان دانشگاه شریف خواستار آزادی آنان ومحکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران شد و همچنین به  بیانیه کمیته کانادایی دوستان ایران دمکراتیک  به کمیسر عالی حقوق بشر برای آزادی دانشجویان ایرانی اشاره نمود 

 

Share