تبریک اتحادیه اروپا به‌مناسبت انتخاب نصر حریری به‌عنوان رئیس هیأت مذاکره‌کننده اپوزیسیون سوریه

November 26, 2017 jhaleh16 0
Share

نصر حریری رئیس هیأت مذاکره‌کننده اپوزیسیون سوریه اتحادیة اروپا انتخاب نصر حریری را به‌عنوان هماهنگ‌کننده و رئیس هیأت مذاکره‌کننده اپوزیسیون سوریه تبریک گفت. نماینده عالی […]

Share