پیام رهبر مقاومت، مسعود رجوی – شکست بزرگ رژیم آخوندی در دادگاه استیناف پاریس

Share

مسعود رجوی، رهبر مقاومت ایران

شکست بزرگ رژیم آخوندی در دادگاه استیناف پاریس

در ۶پرونده و شکایت علیه مجاهدین پس از ۲۰سال و هزینه کردن دهها میلیون دلار

و به کار گرفتن دهها مزدور وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس و سپاه پاسداران

قضاییه جلادان فقط در یک پرونده ۲۲شاکی خصوصی به کار گرفت

که ۲۰سال برای سرپا نگه‌داشتن این پرونده و تغذیه مدافعان آن با هزینه‌های زیاد، از تهران به پاریس رفت و آمد می‌کردند

مریم یک بار دیگر در شش پرونده در دادگاه در فرانسه پیروز شد. من ترجیح می‌دادم در مورد عملیاتی که مجاهدین با صدور اطلاعیه رسمی و افتخار تمام مسئولیت آن را به عهده گرفته‌اند به‌ویژه کیفر دادن جلادان لاجوردی و صیاد شیرازی، خامنه‌ای و رئیسی و روحانی با ما و هموطنان‌مان در یک دادگاه بین‌المللی شرکت می‌کردند. فرصت خوبی می‌بود که هر چه اتهام و شیطان‌سازی علیه ما و خلق‌مان دارند، با مزدورانشان بر سرمان می‌ریختند و مختصر پاسخی هم می‌گرفتند.

از ۳۰خرداد ۱۳۶۰ یک مقاومت و یک جنگ آزادیبخش در ایران در جریان است که هیچکس نمی‌تواند منکر آن شود. کتاب قطور شهیدان را که جلد اول آن شامل ۲۰هزار اسامی و مشخصات شهیدان مجاهد خلق است، بردارید و ببینید تا هر آن‌کس که می‌گوید در ایران مقاومتی نبوده است، برود شرم کند.

این مقاومتی تازه به دوران رسیده و نوکیسه نیست. بلکه پرچمدار جبهه خلق در برابر جبهه ضدخلق و شاه و شیخ است که ۵۸سال با دیکتاتوریهای شاه و شیخ، بدون یک روز وقفه جنگیده است و تا پیروزی انقلاب دموکراتیک ایران و برقراری جمهوری دموکراتیک ادامه می‌دهد.

آلترناتیو دموکراتیک انقلابی، شورای ملی مقاومت ایران هم از ۳۰تیر ۱۳۶۰ در تهران تأسیس شده و چنین نیست که بعد از ۴۲سال به ناگهان پس از قیامهای ۱۴۰۱ از خم رنگرزی ارتجاع و استعمار، فرصت‌طلبانه بیرون جهیده باشد!

Share