نماینده کانادا در کمیته سوم سازمان ملل: کانادا کشتار جمعی زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷ را محکوم می‌کند.

Share

 

نماینده کانادا در کمیته سوم سازمان ملل در رابطه با گزارش جاوید رحمان در مورد نقض حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها گفت:

آقای رئیس از این‌که فرصت صحبت را به من دادید تشکر می‌کنم. کانادا از گزارش گزارشگر ویژه استقبال می‌کند زیرا به‌رغم برخی تمهیدات مثبت، بسیاری از کمبودها و نقایص که پیش‌تر مطرح شده بودند باقی مانده‌اند و در برخی زمینه‌ها حتی بدتر شده‌اند. ما از استفاده از حکم اعدام به‌خاطر محدودیت‌هایی که روی آزادی عقیده، مذهب یا اعتقاد اعمال می‌شود نگران هستیم. ما در مورد تبعیض در مورد زنان و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی نگران هستیم. ما در مورد محدودیتهای حقوق‌بشر آنلاین و آفلاین و نیز نبود حسابرسی در مورد مصونیت ادامه‌دار در ایران پیرامون نقض حقوق‌بشر نگران هستیم.

کانادا کماکان در مورد استفاده سیستماتیک از دستگیریهای خودسرانه و زندانی کردن افراد از جمله هدف قرار دادن شهروندان دوتابعیتی و خارجی توسط ایران در آماده‌باش به سر می‌برد.

کانادا کشتار جمعی زندانیان سیاسی در ایران در سال۱۹۸۸ ـ۱۳۶۷ـ را محکوم می‌کند.

کانادا جلودار بیانیه علیه زندانی کردنهای خودسرانه در مناسبات بین کشورهاست که در حال حاضر بیش از ۶۰کشور عضو سازمان ملل آنرا امضا کرده‌اند. آقای گزارشگر جامعه جهانی چطور می‌تواند دخالت بهتری در مخاطب قرار دادن ایران در مورد دستگیریها و زندانی کردن‌های خودسرانه داشته باشد؟ ما هم‌چنین نگرانی خودمان در مورد تمایل مقامات ایران در از بین بردن شواهد نقضهای گذشته از جمله اعدام‌های گسترده فراقضایی زندانیان مخالف در ۱۹۸۸ ـ۱۳۶۷ـ را با شما در میان می‌گذاریم…(سایت سازمان ملل ۲۵ اکتبر۲۰۲۱ – ۳مهر ۱۴۰۰)

Share