همبستگی یاران مقاومت و هواداران مجاهدین خلق درشهرهای اتاوا تورنتو و ونکور با مردم ایران و محکومیت اعدام جوانان مبارز

June 6, 2023 EditorM 0
Share

اتاوا – آکسیون ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران ونکوور تورنتو – آکسیون ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران […]

Share

جودی اسگرو نماینده پارلمان کانادا: قیام مردم ایران در برابر سرکوب و اعدامهای جنایتکارانه رژیم، نیازمند حمایت جهانی است

June 4, 2023 EditorM 0
Share

جودی اسگرو نماینده پارلمان کانادا جودی اسگرو نماینده پارلمان کانادا در سخنرانی خود در پارلمان این کشور به موضوع اعدامهای جنایتکارانه در ایران پرداخت و گفت: «من […]

Share

مسعود رجوی: جسارت تاریخی و خون سرخ و جوشان نسل حنیف که مظاهر آن مجاهدین «سرموضع» هستند گواه پیروزی محتوم بهاران آزادی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران است

June 3, 2023 EditorM 0
Share

۴خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران مجاهدین و دو تن از اعضای مرکزیت سازمان به دستور شاه خائن توسط جلادان دیکتاتوری سلطنتی تیرباران برزگران آزادی و انقلاب […]

Share