خانم مریم رجوی با استقبال از نخستین گواهی یک رئیس‌جمهور ایالات متحده درباره ضرورت تغییر در ایران خواستار به‌رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت ایران شد

September 22, 2017 jhaleh16 0
Share

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران خانم مریم رجوی  با استقبال از نخستین گواهی یک رئیس‌جمهور ایالات متحده درباره ضرورت تغییر در ایران به‌رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت […]

Share

تجمع اعتراضی در مقابل زندان گوهردشت کرج در حمایت از زندانیان سیاسی و یورش مأموران سرکوبگر

September 14, 2017 jhaleh16 0
Share

دستگیری واله زمانی در تجمع اعتراضی خانواده زندانیان مقابل گوهردشت کرج بنا‌ به گزارشهای دریافتی روز چهارشنبه 22شهریور جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی اعتصاب‌غذا کننده […]

Share
1 2 3 64