تجمع اعتراضی در مقابل دفتر آخوند روحانی در تهران در حمایت از زندانی سیاسی اعتصابی جعفر عظیم زاده

تجمع اعتراضی در مقابل دفتر آخوند روحانی در تهران
Share

 

تجمع اعتراضی در مقابل دفتر آخوند روحانی در تهران
تجمع اعتراضی در مقابل دفتر آخوند روحانی در تهران

 

در جریان تجمع اعتراضی در مقابل دفتر آخوند روحانی در خیابان پاستور تهران در حمایت از زندانی سیاسی اعتصابی جعفر عظیم زاده، سرکرده نیروی انتظامی که نیروهای یگان ویژه خود را به محل رسانده بود در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی به میان جمعیت آمد و وعده رسیدگی به خواسته‌های آنان را داد. از دفتر آخوند روحانی نیز به تجمع‌کنندگان وعده رسیدگی فوری به وضعیت وخیم جعفر عظیم‌زاده داده شد.

تجمع کنندگان که شمار آنها به صدها تن می‌رسید، در ساعت ۱۳:۳۰دقیقه به تجمع خود پایان دادند و جهت دیدار و تجدید حمایت از خواسته و آزادی جعفر عظیم‌زاده به بیمارستان سینای تهران به ملاقات وی رفتند.

برخی از شعارهای داده شده در تجمع امروز تهران عبارت است از:
جای کارگر، جای معلم، زندان نیست
مزد کارگر، شلاق نیست
معلم معترض، کارگر معترض، امنیتی نمیشه
هر یک ساعت یک فاجعه، جعفر باید آزاد بشه
کارگر زندانی، معلم زندانی، آزاد باید گردد
62روز گذشته، جعفر آزاد نگشته
غارتگران آزادند، کارگران دربندند.
Share