اعتصاب غذای یک روزه در شهرهای تورنتو ٬ اتاوا، مونترال و ونكور کانادا براي حمایت از زندانيان سياسي اعتصابي در زندان گوهردشت

Share

جوامع ايرانيان باتوجه به وضعيت بسيار وخيم زندانيان سياسي اعتصابي درزندان گوهردشت ، دركشورها درحمايت از اين زندانيان يك روزاعلام اعتصاب غذا نموده اند .
لذا در 4 شهر كانادا يعني تورنتو واتاوا-مونترال وونكور براي يكشنبه 20اوت 2017 اعلام اعتصاب غذا با اين ياران مي كنيم وازدوستان ميخواهيم كه دراين اعتصاب غذا شركت كنند وهمگام با اين زندانيان سياسي باشند

Share