هجوم مردم لردگان به فرمانداری و به آتش کشیدن دفتر امام جمعه و فرمانداری | پیام مریم رجوی | حمایتهای مردمی و شورای ملی مقاومت

October 6, 2019 EditorM 0
Share

مسدود کردن جاده لردگان به خوزستان توسط جوانان خشمگین شهرستان لردگان روز شنبه ۱۳ مهر ۹۸ بدنبال درگیریهای مردم و جوانان با ماموران سرکوبگر در […]

Share