”پنجه بر رخسار نظام“ !

December 22, 2017 jhaleh16 0
Share

احمدی‌نژاد، آخوند صادق لاریجانی را غاصب و فاقد مشروعیت دانست  جنگ بر سر قدرت و چپاول مردم میان دسته‌جات مافیایی نظام ولایت‌فقیه، آن را شرحه […]

Share