آکسیون اتاوا روز ۹ژانویه ۲۰۱۶

January 11, 2016 Editor1 0
Share

روز ۹ ژانویه ۲۰۱۶، هواداران مقاومت و ایرانیان آزادی در برابر پارلمان فدرال کانادا در کانادا آکسیونی برگزار کردند. در این آکسیون هواداران مقاومت اعدامهای […]

Share