آکسیون هواداران مقاومت تورنتو – ۱۲ دسامبر در میدان لستمن

Share

امروز 12 دسامبر هواداران مجاهدين و مقاومت ايران در تورنتو كانادا آكسيوني در محكوميت نقض حقوق بشر درايران و تامين حفاظت ليبرتي و برداشتن محاصره ضد انساني توسط  دولت عراق برگزار كردند. تظاهر کنندگان از سازمان ملل و آمریکا خواهان شکستن سکوت و بیعملی ننگین خود در قابل تعهدات مکتوب داده شده خود به اعضای مجاهدین خلق ایران مستقر در کمپ لیبرتی شدند. اين تظاهرات با همخوانی سرود مرز پر گهر ( ای ايران) شروع شد. تظاهر کنندگان در مجگومیت اين جنايت ضد بشری، به زبان های انگلیسی و فارسی شعار هایی دادند . فریاد های مرگ بر خامنه ای لعنت بر خمينی و ….توجه رهگذران را به شدت جلب کرده بود. اين تظاهرات پر شور با همخوانی سرود قسم و تجديد پيمان با شهيدان قهرمان مجاهد به پايان رسيد.

IMG_8646 - Copy IMG_8654 - CopyIMG_8669 - Copy IMG_8783 IMG_8663 - CopyIMG_8787

 

 

Share