اعتراض والدین دانش‌آموزان مدارس ابتدایی قزوین علیه به‌کارگیری اجباری کودکان جهت استقبال از سفر روحانی

September 29, 2016 EditorM 0
Share

اعتراض مردم و جوانان هنگام سخنرانی روحانی اعتراض والدین دانش‌آموزان مدارس ابتدایی قزوین علیه به‌کارگیری اجباری کودکان جهت استقبال ازسفر روحانی چهارشنبه 7مهر- همزمان با […]

Share