آکسیون ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین و مقاومت ایران در برابر پارلمان فدرال کانادا دراتاوا روز شنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶+ عکس

November 29, 2016 Editor1 0
Share

ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین و مقاومت ایران در برابر پارلمان فدرال کانادا تظاهراتی برگزار کردند. هواداران مقاومت ایران یاد 30 هزار زندانی سیاسی قتل […]

Share

آکسیون ایرانیان آزاده و هواداران مقاومت ایران درمیدان لستمن تورنتو کانادا- روز شنبه ۲۶ نوامبر+ فیلم و عکس

November 27, 2016 Editor1 0
Share

ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین و مقاومت ایران درمیدان لستمن تورنتو تظاهراتی برگزار کردند. هواداران خواستار آزادی زندانیان سیاسی مخصوصا خانم مریم اکبری منفرد در […]

Share