مهره خامنه‌ای:‌ نهادی که در کشور مسئول و متولی پرونده (مجاهدین) است باید رویه فعلی خود را به‌طور اساسی تغییر بدهد.

Share

مهدی محمدی از مهره‌های باند خامنه‌ای طی مطلبی که در سایت حکومتی باشگاه خبرنگاران جوان  نوشت:‌ مسأله اصلی در ناآرامی‌های دیشب تهران دراویش نیستند. این یک آدرس غلط است. اساساً دراویش هرگز در ایران یک “مسأله” نبوده‌اند. مسأله از یک سو اراده واضح و رصد شده ضد انقلاب به‌ویژه (مجاهدین) است برای “ایجاد خشونت پی‌درپی و مزمن” در کشور و حرکت به سمت پروژه “تخریب ایران”؛ و از سوی دیگر، پروژه یک جریان سیاسی کاملاً شناخته شده در کشور که خشونت را فرصتی برای باج‌خواهی از کشور و مردم می‌داند. دیشب تا سرحد ممکن مدارا شد…. اما واقعیت این است که این مدارا دیگر به سقف خود رسیده است…. نهادی که در کشور مسئول و متولی پرونده (مجاهدین) است باید رویه فعلی خود را به‌طور اساسی تغییر بدهد. با سیاسیونی هم که تا خشونتی آغاز می‌شود جانب خشونت طلبان را می‌گیرند و اساساً خشونت را برای خود “فرصت چانه زنی” می‌دانند باید با قاطعیت تعیین تکلیف کرد.

Share