ضرب ‌و شتم زندانی سیاسی در حال اعتصاب غذا مقابل همسر و فرزندش در بیمارستان

Share
زندانی سیاسی حمیدرضا امینی

بنا‌ به گزارشات رسیده صبح روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۹۶ همسر و فرزندان زندانی سیاسی در اعتصاب‌غذای خشک حمیدرضا امینی برای دیدار با وی به بیمارستان موسوم به خمینی رفتند.

آنها توانستند با کمک مردم به بخشی از بیمارستان که این زندانی سیاسی در آن بستری بود بروند.

به‌محض این‌که حمیدرضا فرزندان و همسرش را دید از مأموران درخواست کرد که با آنها دیدار کند. اما مأموران بر سرش ریخته و به‌شدت به ضرب ‌و شتم پرداختند طوری که سر و صورت حمید رضا خونی شده بود و لبهایش پاره شده بود.

مأموران حمیدرضا امینی را هل داده و بر روی زمین انداختند در همین حال پسر کوچک حمیدرضا با آسم شدیدی که داشت بسیار ترسیده و فریاد می‌زد! مردم به حمایت از این زندانی سیاسی و خانواده‌اش و به ناسزاگویی علیه رژیم پرداختند پس از اعتراض مردم؛ حمیدرضا با سر و صورتی خونین  توانست پسر کوچکش را در آغوش بگیرد.

حمیدرضا امینی زندانی سیاسی در اعتصاب خشک امروز شانزدهمین روز اعتصاب‌غذای خشک به‌سر می‌برد وی را در حالت بیهوشی به بیمارستان  موسوم به خمینی منتقل کرده و اکنون در این بیمارستان بستری  است.

فرزند کوچک آنها نوید ۸ساله است و با مشکل آسم نفس کم می‌آورد. و فرزند دیگرش امید ۱۲ساله  است. وضعیت اقتصادی این خانواده بسیار وخیم گزارش‌شده است.

در همین حال بر اساس اطلاع رسیده خانواده‌های زندانیان سیاسی روز سه‌شنبه هنگام تحویل سال نو به جلوی زندان قرچک ورامین رفته و سفره‌های هفت سین خود را به خواست سهیل عربی آنجا پهن کردند.

Share