وزیر خارجه کانادا محکومیت رژیم آخوندی در مجمع عمومی سازمان ملل را یک پیام قوی به رژیم توصیف کرد

Share

کریستیا فریلند، Chrystia Freeland وزیر خارجه کانادا تصویب شصت و پنجمین قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی در مجمع عمومی سازمان ملل را یک پیام قوی از سوی کشورها در همه نقاط جهان به رژیم ایران درباره لزوم احترام به حقوق‌بشر توصیف کرد.

وی نوشت: گزارشهای دبیرکل سازمان ملل ‌متحد و گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران، نشان می‌دهد استفاده از مجازات اعدام علیه نوجوانان به‌نحو هشدار دهنده‌یی افزایش پیدا کرده است. تبعیض علیه زنان و دختران، اقلیتهای مذهبی و گروه‌های آسیب پذیر هم‌چنان پابرجاست.

وزیر خارجه کانادا تأکید کرد: به‌دنبال افزایش گسترده اعتراضات در ایران، سرکوب سیستماتیک معترضان و وضعیت حقوق‌بشر در ایران وخامت بیشتری پیدا کرده است.

Share