آشفتگی و سراسیمگی در ولایت خامنه ای با سازوکار اروپایی «اینس تکس»

Share

ثبت ساز و کار اروپا تحت عنوان اینس تکس، به مصداق ضرب المثل «از فضا سرکنگبین صفرا فزود»، به جای آرامش، آشفتگی و سراسیمگی در ولایت خامنه ای ایجاد کرده، و به جای نزدیکی در رابطه رژیم با اروپا، برتنش و تقابل افزوده است.

کیهان خامنه‌ای در روز ۱۴تیر با ترس و نگرانی نوشت: اروپا «اجرای همین وعده تقریبا هیچ و بی ارزش اینستکس را هم مشروط به اجرای کامل مطالبات اکشن پلن FATF از ایران (CFT و پالرمو) کرده اند. ضمنا گویا قرار است بیانیه اروپا درباره اظهار نگرانی جدی نسبت به برنامه موشکی و نفوذ منطقه ای ایران هم منتشر شود که متضمن گروکشی و شرط‌گذاری‌های جدید است».

حسین سلامی جانشین سرکردة سپاه ارتجاع هم با سراسیمگی، به بلوف و تهدید روی آورد و گفت: اگر اروپایی‌ها یا دیگران بخواهند بر اساس یک توطئه خلع سلاح موشکی جمهوری اسلامی ایران را دنبال کنند ما مجبور می شویم به یک جهش استراتزیک رو بیاریم. و ما را وادار به تغییر در معادلات بازدارندگی نکنند.

این در حالی است که یک روزنامه همسو با باند روحانی تحت عنوان «شروط غیر رسمی اروپا برای ایران»، ترس و ضعف و مات شدن نظام آخوندی را به گونه یی دیگر بازتاب می کند و می نویسد:‌ «در بیانیه سه کشور اروپایی در خصوص اینستکس تنها پیش‌شرط پذیرش FATF توسط ایران به صراحت آمده و پیش‌شرط‌های دیگر از جمله محدود شدن برنامه‌های موشکی و حضور ایران در یمن به صراحت نیامده است». این روزنامه نتیجه گرفته «اروپایی ها قصدشان این است این سازوکار را شروع کنند. سازوکاری که زمینه مذاکره با نظام را در خصوص مسائل موشکی فراهم می کند. احتمالا اگر چنین چیزی باشد مذاکره به معنای رسمی نخواهد بود. این روزنامه خاطر نشان کرده اقدام اروپایی ها شاید «زمینه ساز توافق کلی تری با نظام در مورد موشکی یا حتی بحث های منطقه یی باشد» ویادآوری می کند:”بحث‌های منطقه‌ای نیز احتمالا در مورد یمن است که خود نظام قبل از اروپایی‌ها پیشنهاد داده بود».

واکنشهای متناقض باندهای حاکمیت آخوندی، باهمه آشفتگی خود در یک چیز فصل مشترک دارد: ترس و سراسیمگی و فقدان هرگونه راه حلی برای برون رفت از بحرانهای حاد درونی و بیرونی که هرچه زمان می گذارد رژیم را بیشتر در تنگنا قرار میدهد.

Share