نماینده یمن در جلسه شورای امنیت:‌رژیم ایران عامل بی‌ثبات در یمن و منطقه خاورمیانه است

Share

در جلسه شورای امنیت در مورد یمن، نماینده دولت قانونی این کشور رژیم آخوندی و شبه نظامیان حوثی وابسته به آن را عامل بی‌ثباتی یمن دانست.

وی گفت: ما با همه تلاشهای صلح که از جانب سازمان ملل ‌متحد و کشورهای عربی صورت گرفت موافقت کردیم اما شبه‌نظامیان حوثی با آن مخالفت کردند. این شبه‌نظامیان در وضعیت جنگ و بی‌ثباتی به حیاتشان ادامه می‌دهند و همان رویکردی را در پیش گرفته‌اند که رژیم ایران در پیش گرفته است. رژیم ایران از این شبه‌نظامیان پشتیبانی می‌کند و حامی اصلی مالی آنان است تا یمن و منطقه را بی‌ثبات کنند.

نماینده دولت یمن خطاب به رئیس شورای امنیت افزود:‌ ما بر اهمیت اجرای توافق‌نامه استکهلم تأکید می‌کنیم. این توافق‌نامه گامی بسیار مثبت در جهت صلح جامع و پایدار و پایان دادن به رنج مردم یمن است. هدف نهایی ما یکپارچه کردن سیستمهای نظامی و امنیتی به‌منظور برقراری ثبات و تمامیت ارضی یمن است. این امر به خاتمه دادن به کودتای شبه‌نظامیان مسلح حوثی و مقابله با دخالت رژیم ایران در یمن و منطقه راه خواهد برد. به این ترتیب می‌توان نهادهای دولتی به‌ گروگان‌گرفته‌ شده توسط حوثی‌ها را احیا کرد.

Share