برگزاری بیست و چهارمین برنامه همیاری ملی با سیمای آزادی

Share

روابط عمومی سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران به اطلاع هموطنان و بینندگان گرامی سیمای آزادی می‌رساند که بیست و چهارمین برنامه همیاری ملی با سیمای آزادی روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه۲۲، ۲۳و ۲۴آذر ۱۳۹۸ برابر با ۱۳، ۱۴و ۱۵دسامبر ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد.

گلریزان همیاری، کارزاری میهنی برای کمک‌رسانی در تداوم ارائه برنامه‌های سیمای آزادی می‌باشد.

شور و شوق هموطنانمان برای مشارکت در همیاری ملی با سیمای آزادی، بیانگر حفظ ارزشهای آزادی و حاکمیت مردمی است. انعکاس این کارزار جهانی را هر بار، حتی از زندانهای قرون‌وسطایی آخوندی تا خیابان‌ها و محله‌ها و مدارس و دانشگاهها و کارخانه‌ها و خانه‌های هموطنانمان و از شهرهای مختلف مهین تا اقصی نقاط جهان شاهد بودیم.

بیست و چهارمین برنامه همیاری ملی با سیمای آزادی در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه۲۲، ۲۳و ۲۴آذر ۱۳۹۸برابر با ۱۳، ۱۴و ۱۵دسامبر با حضور و مشارکت گسترده و کمکهای ارزشمند شما در این کارزار میهنی و در این حماسهٔ همبستگی برگزار خواهد شد.

روابط عمومی سیمای آزادی

Share