قیام ایران – شماره ۴۷- تجمع دانشجویان در دانشگاهها

Share

 تجمع دانشجویان در دانشگاههای تهران، پلی تکنیک و … با شعارهای میکشم میکشم آنکه برادرم کشت

برغم اقدامات سرکوبگرانه رژیم آخوندی، از جمله استقرار نیروهای اطلاعاتی و انتظامی و لباس شخصی ها در اطراف دانشگاه تهران و دانشگاه پلی تکنیک امروز شمار کثیری از دانشجویان این دانشگاه ها در بزرگداشت ۱۶ آذر روز دانشجو در محوطه دانشگاه دست به تجمع زده و شعارهایی در حمایت از قیام سراسری مردم ایران، همبستگی با قیام آفرینان و شهیدان و علیه رژیم آخوندی سر دادند.
در دانشگاه تهران، دانشجویان ضمن فراخوان به آزادی زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان قیام، شعار می دادند: «خیابونا خونی شد آزادی قربانی شد،»، «زندان تفنگ و باتوم نمی نیشنیم ما آروم»، «میکشم میکشم آنکه برادرم کشت» «سرکوب آخر راه نیست مبارزه رهاییست»، «سرکوب تون کاری نیست مقاومت زندگی است»، «حراست دانشگاه شعبه اطلاعات»، «کلاس درس خالیه دانشجو زندانیه»، «جواب ما تفنگ نیست این همه کشته کم نیست»،«دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد»، «برادر شهیدم راهت ادامه دارد».
از آنجایی که قرار بود آخوند ابراهیم رییسی، سردژخیم قضاییه آخوندها به دانشگاه تهران برود دانشجویان شعار میدادند «قضاییه جلادان مقدمتان خونباران». نیروهای سرکوبگر که از خشم و نفرت دانشجویان از این آخوند جنایتکار وحشت داشتند، رییسی را مخفیانه وارد دانشگاه کردند و از ورود دانشجویان، به سالن محل سخنرانی وی جلوگیری کردند و شماری از مزدوران مورد اعتماد را بصورت دست چین شده با چند اتوبوس از خارج دانشگاه به این سالن بردند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۶ آذر ۱۳۹۸ (۷ دسامبر ۲۰۱۹)

Share