گرامیداشت ۳۰دی روز آزادی مسعود رجوی در شهرهای کانادا-

Share

۳۰دی سالروز آزادی برادر مسعود از زندانهای دیکتاتوری شاه خائن خجسته روزی است که یاد دکتر کاظم رجوی را نیز با خود به‌همراه دارد. آن شوریده آزاده کسی را برایمان صیانت و حفظ کرد که در دو نظام دیکتاتوری شاه و شیخ به‌عنوان یگانه پرچمدار اسلام انقلابی اگر کوهها جنبیدند، او از جایش تکان نخورد. آری، دکتر کاظم حلقه وصل به این سرچشمه لایزال عشق و انقلاب شد و بدین‌گونه مقاومت و مجاهدین خلق را تا به ابد مدیون و وام‌دار خود ساخت.

گرامیداشت 30 دیماه 98  در شهر ونکور

 

گرامیداشت 30 دیماه 98  در شهر وینیپگ

گرامیداشت 30 دیماه 98  در شهر تورنتو

 

Share