۷۶درصد مردم کانادا از سیاست سخت‌گیرانه علیه رژیم ایران حمایت می‌کنند

Share

موسسه نظرسنجی ایپسوس Ipsos

بر اساس نتایج تحقیقات یک مؤسسه معتبر نظرسنجی، مردم کانادا خواهان اتخاذ سیاست قاطع دولت این کشور علیه حکومت آخوندی هستند.

سایت گلوبال نیوز کانادا نوشت:‌ داده‌های مؤسسه نظرسنجی ایپسوس Ipsos نشان می‌دهد، ۷۶درصد مردم کانادا از افزایش تحریم‌ها علیه رژیم ایران حمایت می‌کنند.

بر اساس این نظرسنجی رأی دهندگان کانادایی که همه احزاب این کشور را شامل می‌شوند، از اتخاذ موضع قاطع علیه رژیم ایران حمایت می‌کنند و چنین سیاستی را بر دیپلوماسی ترجیح می‌دهند.

Share