گردهمایی و تظاهرات ایرانیان آزاده درکانادا : گرامیداشت ۱۹بهمن عاشورای مجاهدین + عکس وفیلم

Share

 

– شنبه 19 بهمن 1398 ايرانيان آزاده و هواداران مقاومت در مرکز شهر تورنتو تظاهرات پر شکوهی در گراميداشت عاشورای مجاهدین در نوزده 

بهمن .سال شصت و سالگرد انقلاب به غارت رفته ضد سلطنتی  و حمایت از قیام مردم ایران و کانونهای شورشی بر پا کردند

تظاهرات ایرانیان مقیم کانادا در تورنتو در حمایت از قیام مردم ایران و گرامی‌داشت شهدا

ک

گزارش شهین خبر نگار سیمای آزادی از گرد همایی تورنتو

 

Share