مسعود رجوی: سرانجام خلیفه ارتجاع به «برکات» کرونا، مانند «برکات» جنگ ضدمیهنی برای رژیم ولایت فقیه مُقِـر آمد

Share

مسعود رجوی- ۳۱شهریور ۹۹

سرانجام خلیفه ارتجاع به «برکات» کرونا

مانند «برکات» جنگ ضدمیهنی برای رژیم ولایت فقیه مُقِـر آمد

جنگ با یک میلیون کشته و هزار میلیارد دلار خسارت برای ایران

با شعار فتح قدس از طریق کربلا

جنگی غیرعادلانه در خدمت بقاء استبداد دینی که در آن سال‌ها

تنها مقاومت ایران در منتهای میهن‌پرستی و دفاع از منافع ملی

برای حفظ جان و مال مردم ایران در برابر آن قد برافراشت

و برچسبهای رذیلانه بسیار به جان خرید

تا زمانی که ارتش آزادیبخش ملی درِ تنور جنگی خمینی را گل گرفت

Share