اتاوا : آکسیون اشراف نشانان به حمایت ازقیام مردم ایران – کانونهای شورشی – انحلال سپاه پاسداران

Share

روز شنبه 17 اکتبر برابر با 26 مهر ماه 1399  یاران مقاومت در اتاوا بحمایت از قیام مردم ایران -کانونهای شورشی- زندانیان سیاسی در مقابل پارلمان آکسیون بر پا کردند.

Share