اعتراض مقامات کانادایی به شرکت هول فودز(Whole Foods) به دلیل ممنوعیت کارکنانش از زدن گل شقایق (Puppies)

Share

اعتراض مقامات کانادایی به شرکت هول فودز(Whole Foods) به دلیل ممنوعیت کارکنانش از زدن گل شقایق (Puppies) بر روی لباس هایشان

 

شرکت غذایی هول فودزWhole Foodsکه دارای تعدادی فروشگاه در کاناداست اعلام کرده که این شرکت اجاره نمیدهد کارکنان چیزی به لباسشون اضافه کنند البته این شرکت اعلام کرده که در   روز بزرگداشت فداکاران  کانادا ( Remember Day مصادف با یازدهم نوامبر است درفروشکاه هایش یک دفقیه سکوت بر قرار خواهد کرد و مبلغی به صندوق مربوطه (Royal  Canadian Legion )هدیه خواهد کرد.

با وجود اعلام این برنامه ها  شرکت مذکور مورد انتقاد شدید قرار گرفته که  لازم به ذکر تعدادی از آنان:

ارن اتول رهبر حزب محافظه کار: فداکاری ایثار گران کانادایی در گذشته باعث شده که آزادی های امروز فراهم شود اکنون این شرکت امریکایی حماقتش را نشان داده.

لورنس مکالی وزیر امور ایثار گران: در توئیتر خود این برخورد را غیر قبول خواند و آن توسط حاستین ترودو تخست وزیر ری توئیت شد.

داگ فورد نخست وزیر انتاریو : در توئیتش  بر خورد هول فودز را شرم آور خواند و گفت قانونی را به تصویب خواهد رساند که شرکتها نتوانند مانعی جهت زدن گل شقایق در مدت بزرگداشت فداکاران کانادایی ایجاد کنند.

Share