قدر دانی علی احساسی از دولت کانادا جهت ارایه قطعنامه محکومیت رژیم ایران برای نقض حقوق بشر

Ali Ehsassi Official Portrait/ Portrait officiel Ottawa, ONTARIO, Canada on 15 November, 2019. © HOC-CDC Credit: Mélanie Provencher, House of Commons Photo Services
Share

 

        شایسته نیست هیچ فرد ایرانی درشرایط ترس و سرکوب زندگی کند

 

بر اساس گزارش اینترنشنال ایران : آقای علی احساسی نماینده  ایرانی تبار پارلمان کانادا روزجمعه 27نوامبر با قدردانی از اقدام دولت کانادا جهت تهیه قطعنامه سازمان ملل در محکومیت رژیم ایران  به دلیل نقض حقوق بشر، به سرکوب و کشتن مردم بیگناه در اعتراضات مسالمت آمیز آبانماه 98 وبه سرنگونی هواپیمای  اوکراینی توسط دو موشک سپاه پا سداران و کشتن شدن 176 مسافر آن  وهمچنین به برخورد خشنونت امیز با نسرین ستوده وکیل زندانی و اعدام نوید افکاری قهرمان کشتی ایران اشاره نمود. وسپس  گفت:  «جامعه بین‌الملل نباید این موارد را نادیده بگیرد. حکومت ایران باید مورد حسابرسی قرار گیرد  وباید به سرکوب و ایجاد رعب  و وحشت مردم  پایان دهد.

Share