هشدار : بالا رفتن امار گسترش کرونا در کانادا – آخرین آمار در 30 نوامبر

Share

 

 

آخرین آمار کرونای کانادا در تاریخ 30 نوامبر در ساعت 7:01 بعد ازظهر:

افراد تست شده       

11,475,642

افراد مبتلا

378,139

       افراد بیمار       

66,037

افراد بهبود یافته  

299,972

          فوت شده          

12,130

 

 

Share