هشدار : بالا رفتن امار گسترش کرونا در کانادا – آخرین آمار در سوم ژانویه

People silhouettes over grey background with double exposure of planet hologram and blurry viruses. Concept of Asian flu coronavirus cure search and collaboration. Toned image
Share

 


آخرین آمار کرونای کانادا در تاریخ سوم ژانویه2021  در ساعت 7:00 بعد از ظهر

 

افراد تست شده

14,041,448

افراد مبتلا

601,663

افراد بیمار 

80,822

افراد بهبود یافته

504,976

     فوت شده

15,865

Share