مسعود رجوی: ثابت شد که خامنه‌ای کرونا را با کلان تلفات انسانی برای حفظ رژیم در برابر خطر قیام و سرنگونی، نعمت و فرصت می‌داند

Share

مسعود رجوی، رهبر مقاومت ایران

مسعود رجوی ۱۹دی۱۳۹۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share