پیام خانم زهرا مریخی مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران به بیست و پنجمین همیاری ملی

Share

پیام خانم زهرا مریخی مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران به بیست و پنجمین همیاری ملی

خواهر مجاهد زهرا مریخی مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران، با تبریک به‌مناسبت برگزاری موفقیت آمیز بیست و پنجمین گلریزان همیاری،

از عموم شرکت کنندگان در این همیاری، به‌خصوص زنان و مردان شورشی از نقاط مختلف ایران

که با پذیرش بیشترین مخاطرات با سیمای آزادی تماس گرفتند، قدردانی کرد .

و گفت: شما در این کهکشان بیاد ماندنی فراتر از همیاری با سیمای آزادی، با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی،

خشم و انزجار مردم از رژیم ضدبشری آخوندی و حمایت فراگیر مردمی از مجاهدین و رهبری مقاومت را به نمایش گذاشتید.

و به مظهر اراده عمومی و همبستگی ملی برای سرنگونی این رژیم تبدیل کردید.

از فرهاد تبدار در کرج تا بهنام شورشی در دماوند از دختران رزم آور در تهران و قم و مشهد و شیراز تا جوانان شورشگر در سراسر ایران همه یک پیام داشتند،

با تمام وجود و امکاناتشان آماده کارزار بزرگ سرنگونی هستند

مسئول اول سازمان مجاهدین با درود به اشرف‌نشانها در سراسر جهان که علاوه بر حمایتهای سیاسی و عملی و معنوی،

به‌رغم شرایط بسیار سخت اقتصادی ناشی از کرونا و تعطیل بسیاری از مشاغل،

فعالانه و سخاوتمندانه و با پذیرش بسیاری از محدویتها برای زندگی شخصی خودشان کمکهای خود را تقدیم سیمای آزادی کردند،

تا صدای کانونهای شورشی و جوانان قیام‌آفرین و مردم محروم باشد،

گفت آنها نشان دادند که هواداران مجاهدین و خانواده بزرگ مقاومت در

خارج از کشور در پی رفاه و آسایش بیشتر و غرق شدن در ارزشهای بورژوازی نیست،

بلکه به‌مثابه جبهه پشتیبان سیاسی و مالی این مقاومت سترگ و سراسری به وظایف خود عمل می‌کند.

Share