مسعود رجوی: آتشفشان شور و شرف انقلابی در حمایت از ارتش آزادی و تنها جایگزین دموکراتیک و مستقل و ملی با مریم رهایی

Share

 

مسعود رجوی - ۲۳دی۹۹

مسعود رجوی -۲۳ دی ۱۳۹۹

https://vimeo.com/500568578

Share