پیام مسعود رجوی: موضع‌گیری شتابان ولی‌فقیه ارتجاع در دیدار با خبرگان آخوندی

Share

خامنه‌ای: قانون مجلس قانون خوبی است، دو صدایی نباشد این اختلاف‌نظر را حل کنند

خامنه‌ای: شنیدم امروز بین دولت و مجلس یعنی بین آن کاری که دولت کرده و آن برداشتی که مجلس دارد، یک اختلاف‌نظری وجود دارد. این اختلاف‌نظر را باید حل کرد. نبایستی این اختلافات اینطوری را یا رها کنند به‌حال خود یا تشدید کنند و نشاندهندهٔ دو صدایی باشد. نه، این راه‌حل دارد و باید حل کنند. بالاخره دولت خودش را موظف می‌داند به این‌که قانون را عمل کند. قانون هم قانون خوبی است باید هم به‌دقت عمل شود. دو طرف در این زمینه همکاری کنند با هم که این عمل بشود (تلویزیون رژیم ۴ اسفند۹۹).

Share