کانادا- تورنتو : دعوت به تظاهرات جهت نه به انتصاب رئیسی جلاد در سوم آکست 2021

Share

هموطن عزیز،

در تاریخ 12 مرداد 1400 ، ابراهیم رئیسی ، عامل قتل عام 30،000 زندانی سیاسی در سال 1367 ، به عنوان رئیس جمهور جدید ایران منصوب خواهد شد. در همین حال ، معترضان تشنه لب استان نفت خیز خوزستان در پاسخ به درخواست آب گلوله دریافت کردند. انتصاب رئیسی جنایتکار توسط خامنه ای به منظور سرکوب و گسترش اختناق و کشتار آزادیخواهان است.
مردم دلیرایران در برابر این رژیم وحشی قیام کرده اند و برای تحقق آزادی و دموکراسی نیاز به حمایت جمعی ما دارند.
جامعه بین المللی و به ویژه کانادا وظیفه اخلاقی دارند که خواستار حسابرسی و پایان دادن به مصونیت از مجازات رهبران ایران برای جنایاتشان علیه بشریت شوند. رئیسی ، همانطور که عفو بین الملل گفت ، باید به جرم جنایات خود مورد محاکمه قرار گیرد نه اینکه به ریاست جمهوری گمارده شود.

لطفا به ما بپیوندید تا صدای همه خانواده های قربانیان این رژیم شیطانی و رئیسی جلاد باشیم.

محل: Mel Lastman Squire

تاریخ: سوم آکوست 2021
زمان: 6 بعد از ظهر

 

Share