کانادا: آکسیون اعتراضی ایرانیان آزاده در ونکوور همزمان با سخنرانی آنلاین رئیسی جلاد67 در مجمع عمومی ملل متحد

Share

کانادا- ونکور

 

روز دوشنبه 30 شهریور برابر با 20 سپتامبر ایرانیان آزاده در شهر ونکور همراه  با نمایشگاه شهدای 67 و برگزاری یک تجمع اعتراضی همزمان با سخنرانی آنلاین رئیسی جلاد 67 در

مجمع عمومی ملل متحد را  محکوم کردند و خواستار اخراج وی شدند. و با شعار:‌ با مسعود، با مریم، همسنگر، همپیمان در راه آزادی می‌جنگیم تا پایان به اعتراض خود ادامه دادند

 

Share