تظاهرات یاران مقاومت دراتاوا : گرامیداشت خاطره شهدای موشک باران هفتم آبان در لیبرتی و فراخوان به محاکمه بین المللی رئیسی جلاد

Share

تظاهرات ایرانیان آزاده اتاوا روز شنبه هشتم آبانماه 1400  در کاراز جهانی فراخوان برای محاکمه بین‌المللی رئیسی جلاد و گرامیداشت خاطره شهدای موشک .باران هفتم آبان در لیبرتی

 

 

 

ایرانیان آزاده، هواداران مجاهدین خلق

 

 

 

Share