همبستگی ایرانیان آزاده در شهرهای تورنتو – اتاوا – ونکوور با مردم و کشاورزان بپاخاسته اصفهان

Share

روز شنبه 6 آذرماه  برابر با 26نوامبر 2021  ایرانیان آزاده و هوا داران مجاهدین خلق ایران در شهرهای تورنتو اتاوا و ونکور طی گردهمایی همبستگی و حمابت خود را  از مردم معترض جوانان  و کشاورزان بپا خواسته اصفهان اعلام داشتند

تورنتو

  تورنتو همبستگی با قیام اصفهان-5

 تورنتو همبستگی با قیام اصفهان-2

 

اتاوا

اتاوا همبستگی با قیام اصفهان-4

 

اتاوا همبستگی با قیام اصفهان-2

 

ونکوور 

 

-یاران شورشگر درونکوور - 0

vancover

 

vancover

-یاران شورشگر درونکوور - 1

 

Share