مسعود رجوی- آمار جانباختگان کرونای ولایت در میهن اشغال‌شده به نیم‌میلیون رسید باید برای خیزش‌های پس از کرونا از همین حالا آماده شویم

Share

پیام مسعودرجوی-1 پیام مسعودرجوی-2

Share