همبستگی یاران مقاومت شهرهای اتاوا و تورنتو با قیام آفرینان و کانونهای شورشی در ایران

Share

روز شنبه 14 می برابر با 24 اردیبهشت ماه 1401 ایرانیان آزاده، اشرف نشان‌ها و هواداران مجاهدین خلق در اوتاوا و تورنتو  با تظاهرات ها همبستگی خود را بر علیه حکومت دیکتاتوری خامنه ای ورئیسی و حمایت از مردم بپاخاسته در شهرهای مختلف میهن در بند ایران ابراز کردند.

 

 

 

تورنتو

 

 

 

 

 

 

Share