اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، خواستار آزادی فوری فعالان کارگری ایران شد

Share

اعتراضات معلمان

اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا طی بیانیه‌یی در تاریخ ۲۹اردیبهشت نوشت، عمیقاً نگران دستگیریهای اخیر فعالان کارگری، معلمان، مدافعان حقوق مدنی و هنرمندان در ایران است. در تاریخ اول ماه مه، روز جهانی کارگر، مقامات ایران تظاهرات مسالمت‌آمیز اتحادیه‌های کارگری را که به‌دلیل دستمزدهای پایین، نرخ بالای تورم، فساد، غارت دارایی‌های عمومی، بی‌عدالتی‌های فراگیر و نقض حقوق انسانی برگزار شده بودند، سرکوب کردند.

اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، از طریق همکاران خود در سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و دیگر سازمانهای کارگری گزارشاتی مبنی بر ادامه اعتراضات سراسری به‌رغم سرکوب گسترده، دستگیریهای متعدد و رو به افزایش و کشته شدن چندین معترض توسط پلیس مطلع شده است. هم‌چنین بیش از ۱۰کارگر اتوبوسرانی که با هدف افزایش دستمزد اعتصاب کرده بودند در روزهای اخیر بازداشت شده‌اند. اتحادیه کارگران اتوبوسرانی، وابسته به فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل است…

شورای همآهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و آموزش بین‌الملل نیز گزارش می‌دهند که دهها معلم مدارس دولتی، از اول ماه مه بازداشت و زندانی شده و تعدادی نیز تحت بازجویی قرار دارند.

سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران، دستگیریها، اتهامات بی‌اساس و اطلاعات نادرستی که نیروهای امنیتی در خصوص اعضای آن و سایر بازداشت شدگان کارگری در سطح عمومی منتشر کرده را محکوم کرده است.

اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا از مطالبه سندیکا برای آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه فعالان کارگری، معلمی و فعالان اجتماعی زندانی  حمایت می‌کند.

این دستگیریها و بازداشتها نقض آزادی تشکل‌ها، حق سازماندهی و آزادی بیان است. CUPE هم‌چنین خواستار پایان دادن به بازداشت ادامه‌دار و آزار و اذیت افرادی است که به شکل مسالمت‌آمیز از آزادی همکاران خود دفاع می‌کنند.

Share