تظاهرات یاران شورشگر، هواداران مجاهدین خلق در تورنتو در حمایت از قیام مردم آبادان و سایر شهرهای میهن

Share

روز جمعه ششم خرداد ماه برابر با 27 می 2022 یاران شورشگر وهواداران سازمان مجاهدین خلق تورنتو در میدان ملستمن با برگزاری تظاهراتی از قیام مردم آبادان و سایر شهرهای  ایران حمایت کردند

 

 

 

 

 

Share