سخنرانی وین ایستر – وزیر پیشین کشاورزی کانادا و مایکل کوپر- نماینده پارلمان کانادا در کهکشان مقاومت ایران

Share

وین ایستر، مایکل کوپر

وین ایستر – وزیر پیشین کشاورزی کانادا

متشکرم و مفتخرم که این فرصت را دارم برای صحبت و حمایت از آرمان شما برای یک ایران آزاد.

ما در دنیایی پر از آشوب زندگی می‌کنیم و شما آن را در میهن خود تجربه کرده‌اید زیرا چندین دهه است که برای آرمان آزادی مبارزه می‌کنید.

آزاد کردن ایران وظیفه شماست و شما می‌خواهید به آن دست‌یابید. رژیم کنونی به‌کلی نامشروع است و دیگران هم درباره این نامشروع بودن صحبت کرده‌اند لذا من تکرار نمی‌کنم چراکه خودش گویاست، و گویاست که برای نفی و پس زدن این رژیم، نیاز به همبستگی بین‌المللی است.

درست مانند اوکراین. جایی که جهان علیه تهاجم غیرقانونی روسیه به اوکراین متحد شده است، ما نیز باید از جهان در مخالفت با این تهاجم غیرقانونی حمایت کنیم و همان‌طور که مردم اوکراین از حق حاکمیت و تمامیت ارضی برخوردارند، مردم ایران نیز از همین حقوق برخوردارند. به‌عبارت‌دیگر، یک ایران آزاد که مردم شما بتوانند در آن رشد کرده، شکوفا شوند و سرنوشت خود را رقم بزنند، تنها با استمرار مقاومت علیه این رژیم و ایجاد اتحاد در جهان به دست می‌آید.

ما در غرب، در آمریکا و اروپا، کانادا، استرالیا و سایر دمکراسی‌های لیبرال باید مقاومت ایران را به رسمیت شناخته و جایگاه مهم خانم رجوی و دیدگاه او برای ایران بر اساس طرح ده ماده‌ای که ارائه داده است را دریابیم.

بله، ضروری است که جهانیان گرد هم آمده و در حمایت از یک ایران آزاد بجنگند.

جهان مکان بهتری خواهد بود اگر رژیم فعلی، با یک جمهوری دموکراتیک در ایران جایگزین شود، متشکرم.

مایکل کوپر – نماینده پارلمان کانادا

من مایکل کوپر عضو مجلس عوام کانادا هستم و به طور واقعی، مفتخرم که به عنوان بخشی از هیئت کانادایی می‌توانم در اینجا حضور داشته باشم و بتوانم در کنار مقاومت ایران تحت رهبری الهام‌بخش خانم مریم رجوی بایستم. امروز همچنانکه در اینجا گردهم آمده ‌ایم، دهها میلیون ایرانی از سرکوب این رژیم وحشی و اهریمنی رنج می برند، رژیمی که هر گونه صدای آزادیخواهی را به زندان می‌افکند، شکنجه می‌کند و به قتل می‌رساند. رژیمی که تهدید بزرگی برای صلح و امنیت جهان است و رژیمی که بزرگترین صادر کننده تروریسم در دنیا است.

اخیرا رهبران کانادا به طور مستقیم بی رحمی رژیم ایران را تجربه کردند، هنگامی که سپاه پاسداران، پرواز هوایی 752 را سرنگون کرد که منجر به کشته شدن همه 176 مسافر این هواپیما شد که شامل 85 تبعه و مقیم کانادا بود. سال گذشته یک دادگاه کانادایی مشخص کرد که این واقعه یک تصادف نبوده ، بلکه این واقعه عمدی و یک عمل تروریستی بوده است. ۴ سال پیش من به همراه آقای وین ایستر و اکثریت قاطع اعضای پارلمان کانادا، رای به نامیدن سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد تروریستی کردیم. ۴ سال بعد از آن تاریخ، اکنون زمان ‌آن فرا رسیده است که دولت کانادا وتمامی دولت های خیر خواه دیگر، سپاه پاسداران را به عنوان یک نهاد تروریستی لیست گذاری کنند و درحال حاضر ما باید بیشتر از هر زمان دیگر اقدامات خودمان را در حمایت از مقاومت دوبرابر کنیم تا بیشترین فشار را بر رژیم وارد کرده و تلاش کنیم که عاملین این رژیم که مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند مورد حسابرسی قرار گیرند. شامل رئیسی که دستانش به خون دهها هزار ایرانی در تابستان خونین 67 آغشته است، هنگامی که بیش از 30000 زندانی سیاسی، از جمله زنان و کودکان اعدام شدند. رئیسی باید در مقابل عدالت قرار گیرد.

دوستان من دهها میلیون ایرانی روزانه بپا می‌خیزند و شجاعانه در مقابل این رژیم اهریمنی مقاومت می کنند و امشب این گردهمایی پیامی به ‌آنها می دهد که ما در کنار آنها ایستاده‌ایم، ما از آنها حمایت می‌کنیم و یک پیام دیگر می رساند که روزهای این رژیم به شماره افتاده است و ظهور یک ایران آزاد و دموکراتیک در افق نمایان شده است.

بسیار سپاسگزارم

Share