تظاهرات یاران شورشگر در اتاوا و تورنتو علیه حضور رئیسی در سازمان ملل وفراخوان به محاکمه جلاد ۶۷

Share

ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران روز شنبه 29 مرداد ماه برابر با 20 آگست  در شهرهای تورنتو و اتاوا آکسیون اعتراضی برگزار کرده و خواستارسرنگونی رزیم منحوس خامنه ای و انتقال قدرت به مردم ایران و محاکمه رلیسی جلاد شدند.

 

سخنرانی آقای فیلابی در آکسیون تورنتو  

اتاوا – کانادا

 

 

 

Share