مسعود رجوی: دست مریزاد به جوانان شورشگر در زاهدان و اهواز – بچه های تهران و دلیران شورشگر امشب نوبت رزم جانانه و غوغای دیگری از جانب شماست

Share

مسعود رجوی :‌ با درود به شهیدان ، سلام و دست مریزاد به جوانان شورشگر در زاهدان و اهواز

مسعود رجوی :‌ با درود به شهیدان ، سلام و دست مریزاد به جوانان شورشگر در زاهدان و اهواز. آتش شعله برکش. و این قیامی است تا پیروزی و سوختن ریش و ریشه خامنه‌ای و نظام خونریز ولایت. رژیم باید در زاهدان و اهواز منتظر درسهای جدید باشد.

 

مسعود رجوی به بچه های تهران و دلیران شورشگر: امشب نوبت رزم جانانه و غوغای دیگری از جانب شماست

مسعود رجوی به بچه های تهران و دلیران شورشگر: امشب روی زمین و مظاهر حاکمیت رژیم، و در پشت بامها و در پشت پنجره‌ها، نوبت رزم جانانه و غوغای دیگری از جانب شماست

شعار جوانان رزمنده در تهران: از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران

 

Share