مسعود رجوی – فرزندان اسیر ایران‌زمین را که در زندان لاکان پرچم قیام و سرنگونی نظام برافراشته‌اند نجات بدهید

Share

    مسعود رجوی – پیام به مردم رشت در محاصرهٔ نیروهای سرکوبگر و به‌زادگان سرفراز سردار جنگل: بی‌محابا مزدوران و مأموران و مواضع دشمن را در هم بکوبید و فرزندان اسیر ایران‌زمین را که در زندان لاکان پرچم قیام و سرنگونی نظام برافراشته‌اند نجات بدهید.
        مسعود رجوی: نباید گذاشت فاجعهٔ آتش‌سوزی عمدی و بستن درها توسط دژخیمان خمینی در ۲۴اسفند ۱۳۶۱ در زندان «باشگاه افسران» شهر رشت که باعث سوختن و شهادت ۷مجاهد خلق شد، تکرار شود.

سخنگوی مجاهدین در رابطه با حمله وحوش خامنه‌ای برای قتل‌عام در زندان لاکان رشت از مردم رشت و گیلان و عموم هموطنان درخواست کرد به کمک زندانیان که به حمایت از قیام مردم ایران پرداختند بشتابند. رژیم می‌خواهد از حمایت آنها از قیام انتقام بگیرد

Share