مسعود رجوی: فرافکنی و وارونه‌گویی خامنه‌ای پس از سیلی آتشین قیام

Share

مسعود رجوی: فرافکنی و وارونه‌گویی خامنه‌ای پس از سیلی آتشین قیام – در آویختن به مصدق برای شبیه‌سازی دجالگرانه انقلاب با ارتجاع و با کودتای استعماری ۲۸مرداد

 

پیام مسعود رجوی - ۱۱آبان ۱۴۰۱

Share